top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Várðu – Instytut Badań Rynku Pracy

1. Przepisy dotyczące ochrony osobistej

Varða – Norweski Instytut Badań Rynku Pracy zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych osobowych i działa pod każdym względem zgodnie z ustawą nr. 90/2018 w sprawie ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych w ich aktualnym stanie. Varða działa również zgodnie z rozporządzeniem europejskim nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie nieodpłatnego udostępniania takich informacji.

2. Gromadzenie informacji i ich wykorzystanie

Rolą Várdy jest promowanie i tworzenie platformy badawczej z zakresu rynku pracy, zagadnień społecznych i ekonomicznych w oparciu o porozumienie pomiędzy Konfederacją Ludową Islandii a BSRB. W tych ramach Varða przeprowadza ankiety dla poszczególnych organizacji członkowskich zarówno w ramach ASÍ, jak i BSRB oraz, w zależności od przypadku, dla innych organizacji, ale także większe ankiety na poziomie ruchu związkowego. Z danych zebranych w trakcie badań tworzone są raporty, których celem jest pogłębienie wiedzy o rynku pracy i warunkach życia ludzi w szerokim kontekście. Artykuły naukowe są również pisane i publikowane w czasopismach naukowych. Wyniki ankiet przeprowadzonych w imieniu całego ruchu związkowego są publikowane na stronie internetowej Värda,www.rannvinn.is. W przypadkach, gdy Varða przeprowadza ankiety dla poszczególnych stowarzyszeń członkowskich, dostarcza wypełniony raport odpowiedniej stronie, ale nigdy nie uzyskuje dostępu do zebranych danych. Podczas przetwarzania danych, czy to do raportów, czy artykułów naukowych, zapewnia się, z najwyższą starannością, usunięcie wszystkich danych osobowych, które można powiązać z konkretną osobą. Varða nie gromadzi nazwisk ani numerów ubezpieczenia społecznego. Stowarzyszenia członkowskie ASÍ i BSRB wysyłają ankiety w imieniu Várda, ale nie przekazują organizacji informacji o swoich członkach. Varða przechowuje tylko adresy e-mail i numery telefonów osób, które udzieliły organizacji specjalnego pozwolenia na wysyłanie ankiet bezpośrednio do nich. Adresy e-mail i numery telefonów respondentów oraz odpowiedzi na ankiety nigdy nie są zapisywane w tym samym miejscu.  

3. Ochrona danych osobowych

Varða pracuje nad stworzeniem internetowego panelu do długoterminowych badań warunków, zdrowia i środowiska pracy pracowników najemnych. W tym celu Varða przechowuje listę adresów e-mail i numerów telefonów osób, które wyraziły zgodę na obecność w panelu internetowym Várða, wraz z informacjami o ich narodowości. Ponadto przechowywane będą informacje o liczbie ankiet, do udziału w których zaproszono dany adres e-mail, aby zapobiec wysyłaniu zbyt wielu ankiet do tej samej osoby. Varða przechowuje również dane ze swoich ankiet, które obejmują informacje na temat płci, wieku, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, ograniczonej zdolności do pracy, seksualności, tożsamości płciowej i przynależności do związków zawodowych. Jednak informacje te są zawsze oddzielone od listy adresów e-mail i dlatego nigdy nie umożliwiają identyfikacji osobistej. Wszystkie dane badawcze są przechowywane na serwerach, do których dostęp za pomocą hasła mają tylko pracownicy firmy Värda. Pracownicy firmy Värda podpisali umowę o zachowaniu poufności i nieujawnianiu informacji. Varða korzysta z usług dostawcy ankiet internetowych Core Data, który spełnia wszystkie wymagania dotyczące przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności. 

4. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych

Varda jest odpowiedzialna za   zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych, które mogą być gromadzone na temat uczestników, niezależnie od tego, czy dotyczą one uczestników ankiet online, czy indywidualnych wywiadów. Varða nigdy nie udostępnia danych osobowych uczestników  stronom trzecim. 

5. Usuwanie danych osobowych

Zasadą jest, że dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne, najpóźniej jednak na koniec roku kalendarzowego, gdy od ich zebrania minie siedem lat. Nie dotyczy to jednak wyników badań firmy Värda, które będą przechowywane dłużej i w taki sposób, że informacje nie będą umożliwiały identyfikacji osoby. 

6. Twoje prawa

Masz prawo i możesz w dowolnym momencie zażądać wycofania zgody na obecność w panelu internetowym, wysyłając wiadomość e-mail w tej sprawie na adresrannvinn@rannvinn.isa następnie Twój adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej.

7. Prawo i jurysdykcja

Niniejsza polityka prywatności podlega prawu islandzkiemu. Spory, które mogą powstać w związku z polityką prywatności, muszą być rozstrzygane przed Sądem Rejonowym w Reykjavíku, jeśli nie można ich rozwiązać w inny sposób.  

8. Zmiany w polityce prywatności Varda

Varða zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszystkie takie zmiany zostaną ogłoszone oddzielnie na stronie internetowej firmy Värda. 

bottom of page