top of page
Vörðu grjót (2).jpg

NA STRAŻNIKU

Varða – Instytut Badań Rynku Pracy został założony w maju 2020 roku przez Konfederację Islandczyków i BSRB.

Podstawą powołania specjalnego instytutu badawczego w dziedzinie rynku pracy są wspólne cele ASÍ i BSRB polegające na tworzeniu szerokiej wiedzy o warunkach życia ludzi, budowaniu pomostu między środowiskiem akademickim a ruchem robotniczym, jak również zachęcanie do niezależnych badań, które mają znaczenie dla pracowników.

Umowa o utworzeniu instytutu badawczego w dziedzinie rynku pracy została podpisana w październiku 2019 r., kiedy Drífa Snædal, prezes ASÍ i Sonja Ýr Þorbergsdóttir, przewodnicząca BSRB, podpisali porozumienie w tej sprawie. Następnie odbył się konkurs na nazwę dla nowej instytucji. W sumie otrzymano czterysta propozycji od 115 osób. Jako najlepszą nazwę wybrano propozycję Elínar Marty Ásgeirsdóttir, Varða – Instytut Badawczy Rynku Pracy.

Varða prowadzi różnorodne badania dotyczące standardów życia ludzi w szerokim kontekście, a także świadczy usługi badawcze dla stowarzyszeń członkowskich ASÍ i BSRB.

bottom of page