top of page

śr., 27 paź

|

https://us02web.zoom.us/j/84969501303

Status i pochodzenie młodzieży cudzoziemskiej poza rynkiem pracy i szkołą

Bilety nie są w sprzedaży
Zobacz inne wydarzenia
Status i pochodzenie młodzieży cudzoziemskiej poza rynkiem pracy i szkołą
Status i pochodzenie młodzieży cudzoziemskiej poza rynkiem pracy i szkołą

Czas i lokalizacja

27 paź 2021, 00:30

https://us02web.zoom.us/j/84969501303

O wydarzeniu

W ostatnich dziesięcioleciach aktywność zawodowa młodych ludzi spadła w większości krajów członkowskich OECD, a jednocześnie zwiększyła się grupa młodych ludzi, którzy nie studiują ani nie pracują (tj. lub szkolenia (NEET)). Podobny rozwój sytuacji miał miejsce w Islandii, a Varða – instytut badania rynku pracy przeprowadził dwa badania tej grupy. Podczas tego spotkania obiadowego Adda Guðrún Gylfadóttir, badaczka z Várða, przedstawi wyniki badań i omówi ulepszenia w problemach młodych ludzi w tej sytuacji. Z jednej strony jest to analiza danych z Islandzkiego Urzędu Statystycznego na temat wielkości i charakteru grupy NEET, która została sfinansowana z Funduszu Rozwoju Imigracji. Jednak Adda Guðrún przedstawi wyniki badania jakościowego dotyczącego sytuacji młodych kobiet obcego pochodzenia, które znajdują się poza rynkiem pracy i szkołą. Badanie to zostało sfinansowane przez Islandzki Fundusz Równości.

Wyniki badań Värdy pokazują, że liczba biernych zawodowo młodych ludzi jest ściśle związana z pozycją na rynku pracy. Czynniki takie jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, status społeczno-ekonomiczny rodziców oraz struktura rodziny również wpływają na to, czy młodzi ludzie mają szansę należeć do grupy NEET, czy też nie. Zogniskowane wywiady grupowe z kobietami obcego pochodzenia ujawniły, że napotykają one liczne przeszkody w islandzkim społeczeństwie.

Spotkanie odbędzie się w środę 27 października o godz 12:30 przez Zoom i jest otwarta dla wszystkich. Oferowane jest tłumaczenie na język angielski i aby z niego skorzystać, należy kliknąć na małą kulę ziemską, która pojawia się na pasku u dołu ekranu i wybrać tłumaczenie. Możesz wybrać opcję „wycisz oryginalny dźwięk”, aby słyszeć tylko tłumacza. Moderatorem jest Kristín Heba Gísladóttir, dyrektor wykonawczy Värda.

Kliknij ten link, aby dołączyć:https://us02web.zoom.us/j/84969501303

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page